Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - Lumia 520 (Windows Phone 8.0)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. Najděte „mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte mobilní síť.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

  • Stiskněte přidat apn pro připojení k internetu.

3. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
  • Stiskněte pole pod APN.
  • Zadejte internet

4. Uložte a aktivujte datové spojení:

  • Stiskněte ikonu Uložit.

5. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.