Vodafone

Jak sdílet internetové připojení v telefonu (tethering)

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: před použitím této funkce, musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet .

1. Nainstalujte Nokia Suite:

2. Zvolte nastavení pro USB připojení:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Připojení.
 • Stiskněte USB.
 • Stiskněte Režim připojení USB.
 • Stiskněte Ovi Suite.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

3. Připojte telefon k počítači:

 • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.
 • Stiskněte Ovi Suite a vyberte správné připojení USB.
 • Spusťte aplikaci Nokia Suite na svém počítači.
 • Zaregistrujte svůj telefon v programu podle postupu zobrazeného na displeji.

4. Nastavte počítač na sdílení internetového připojení:

Počítač musíte nastavit na sdílení internetového připojení jen při prvním použití této funkce.
 • Vyberte Nástroje.
 • Vyberte Možnosti.
 • Vyberte Připojení k internetu.
 • Vyberte Použít ruční nastavení.
 • Klikněte na pole pod Přístupový bod a zadejte internet
 • Vyberte OK a nastavení tak uložte.

5. Použijte sdílení připojení:

 • Vyberte Nástroje.
 • Vyberte Připojit k internetu.
 • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej využít.