Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Spr. souborů“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Kancelář.
 • Stiskněte Spr. souborů.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte soubor, který chcete sdílet.
 • Stiskněte Odeslat.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte Přes Bluetooth.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované Bluetooth zařízení.
 • Potvrďte přenos na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.