Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Bezdrátová LAN “:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Připojení.
  • Stiskněte Bezdrátová LAN.

2. Zvolte síť Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Stisknutím Připojit se připojíte k síti.
  • Zabezpečené sítě s ikonou zámečku před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Zadejte požadované heslo a stiskněte OK. Pokud heslo neznáte, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.