Vodafone

Jak nastavit SMS

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Textové zprávy“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Textové zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Vyberte Střediska zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte požadované středisko zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Název střediska zpráv: a zadejte Vodafone SMS
 • Vyberte Číslo střediska zpráv: a zadejte +420 608 005 681
 • Potvrďte stisknutím tlačítka Navigace.
 • Stisknutím Zpět se vraťte k menu nastavení.

3. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Vyberte Výpisy doruč. zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte Ano nebo Ne a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zvolte dobu platnosti:

Pokud není navázáno spojení s příjemcem při prvním zaslání SMS, bude se středisko zpráv v pravidelných intervalech pokoušet zaslat SMS znovu, až do vypršení zvoleného časového limitu.
 • Vyberte Platnost zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Maximální čas a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Vypněte odpověď přes stejné středisko zpráv:

 • Vyberte Odp. přes stejné stř. a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ne a stiskněte tlačítko Navigace.

6. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.