Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Kontakty“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Kontakty a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Kopírujte kontakty mezi SIM kartou a telefonem:

  • Vyberte Kopír. kontakty a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Z telef. na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telef. a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.