Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Zabezpeč. klávesnice“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Telefon a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Zabezpeč. klávesnice a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte jedno z následujících zabezpečení:

  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Zadejte kód zámku telefonu (standard je 12345) a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.