Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Galerie“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Galerie a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte soubor a stiskněte Volby.
 • Vyberte Odeslat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přes Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě volitelné heslo.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované Bluetooth zařízení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Potvrďte přenos na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.