Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně.

1. V menu najděte „Osobní nast. konfig.“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Konfig. přenosů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Osobní nast. konfig. a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte Volby.
 • Vyberte Přidat nové a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Web a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Vyberte Název účtu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Deaktivujte použití preferovaného přístupového bodu:

 • Vyberte Použ. pref. příst. bod a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ne a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Upravte nastavení nosiče dat:

 • Vyberte Nastavení příst. bodu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení nosiče a stiskněte tlačítko Navigace.

6. Zadejte název APN:

 • Vyberte Příst. bod paket. dat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte internet a stiskněte tlačítko Navigace.

7. Zvolte způsob ověření:

 • Vyberte Typ autentizace a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Normální a stiskněte tlačítko Navigace.

8. Aktivujte datové spojení:

 • Třikrát stiskněte Zpět, nastavení tak uložte a vraťte se k seznamu datových spojení.
 • Vyberte Vodafone Internet a stiskněte Volby.
 • Vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko Navigace.

9. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.