Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Nokia - 515 (Proprietary OS)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „Osobní nastavení“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Konfig. přenosů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Osobní nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

Pokud již máte nějaký přístupový bod v telefonu založený, postupujte následujícím způsobem:
Stiskněte Volby.
Vyberte Přidat nové a stiskněte tlačítko Navigace.
Vyberte Přístupový bod a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přístupový bod a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Vyberte Název účtu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zadejte název APN:

 • Vyberte Nastav. příst. bodu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení nosiče a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Příst. bod paket. dat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte internet a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Zvolte způsob ověření:

 • Vyberte Typ autentizace a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Normální a stiskněte tlačítko Navigace.

6. Aktivujte přístupový bod:

 • Třikrát stiskněte Zpět, nastavení tak uložte, a vraťte se k seznamu přístupových bodů.
 • Vyberte přístupový bod a stiskněte Volby.
 • Vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko Navigace.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.