Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Pokud přesměrujete hovory do hlasové schránky, může zde volající zanechat vzkaz, když hovor nepřijmete. Pozor, nejprve si musíte uložit číslo hlasové schránky.

1. V menu najděte „Přesměrování“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Volání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přesměrování a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob přesměrování:

 • Označte jeden z následujících způsobů přesměrování:
 • Všechny hovory
 • Je-li obsazeno
 • Pokud nepřijímá
 • Je-li mimo dosah
 • Je-li nedostupný
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Do hlasové schránky a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud jste v druhém bodu vybrali Pokud nepřijímá nebo Je-li nedostupný:
 • Označte požadovaný časový interval prodlevy a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.