Vodafone

Jak zvolit síť

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Volba operátora“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Telefon a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Volba operátora a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyberte Ručně a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Označte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyberte Automatická a stiskněte tlačítko Navigace.