Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k telefonu

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Bluetooth“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte Bluetooth:

 • Vyberte Zapnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Připojte zařízení Bluetooth k telefonu:

 • Vyberte Spárované přístroje a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
 • Vyberte Přid. nový přístr. a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
 • Označte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Připojte zařízení Bluetooth k telefonu podle postupu na displeji.
 • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.