Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Pokud Váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna Vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Obn. orig. nast.“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Obn. orig. nast. a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Obnovte výchozí nastavení:

Pokud zvolíte Pouze nastavení, obnoví se všechna nastavení v telefonu, ale osobní údaje nebudou vymazány.
Pokud zvolíte Vše, obnoví se všechna nastavení v telefonu a budou vymazány všechny osobní údaje, např. vzkazy a kontakty v adresáři.
  • Označte Pouze nastavení, nebo Vše a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.
  • Zadejte kód zámku telefonu (standard je 12345) a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Telefon nakonfigurujte a připravte k použití podle postupu, který se Vám zobrazí na displeji.