Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Nokia - 207 (Proprietary OS)

Použití dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě.

1. V menu najděte „Paketová data“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Čítače a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Paketová data a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Aktivujte mobilní data:
  • Vyberte Zapnout a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Deaktivujte mobilní data:
  • Vyberte Vypnout a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.