Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Nokia - 108 (Proprietary OS)

Kód zámku telefonu zabraňuje ostatním v přístupu k obsahu Vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení telefonu.

1. V menu najděte „Chránit kódem“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení ochrany a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Chránit kódem a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte kód zámku telefonu:

  • Zadejte kód zámku telefonu (standard je 12345) a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.