Vodafone

Jak nastavit číslo hlasové schránky

Nokia - 100 (Proprietary OS)

V hlasové schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud hovor nemůžete přijmout. Pokud si uložíte číslo hlasové schránky, budete k ní mít jednodušší přístup přímo z oznámení o nových hlasových zprávách. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Číslo hlasové schránky“:

  • Stiskněte Menu.
  • Vyberte Kontakty a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Číslo hlasové schránky a stiskněte Zvolit.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.