Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

Nokia - 100 (Proprietary OS)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Kontakty“:

  • Stiskněte Menu.
  • Vyberte Kontakty a stiskněte Zvolit.

2. Kopírujte kontakty mezi SIM kartou a telefonem:

  • Vyberte Kopírovat a stiskněte Zvolit.
  • Označte Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telefon a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Vše a stiskněte Zvolit.
  • Označte Ponechat originál nebo Odstranit originál a stiskněte Zvolit.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.