Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Nokia - 100 (Proprietary OS)

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Požadovat PIN kód“:

  • Stiskněte Menu.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Nastavení zabezpečení a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Požadovat PIN kód a stiskněte Zvolit.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

POZOR:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte OK.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.