Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Nokia - 100 (Proprietary OS)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Odeslat moji identifikaci“:

  • Stiskněte Menu.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Nastavení volání a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Odeslat moji identifikaci a stiskněte Zvolit.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Označte Standardní, Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.