Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Nokia - 100 (Proprietary OS)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání druhého hovoru“:

  • Stiskněte Menu.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Nastavení volání a stiskněte Zvolit.
  • Vyberte Čekání druhého hovoru a stiskněte Zvolit.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Označte Aktivovat nebo Zrušit a stiskněte OK.
  • Do sítě je zaslán požadavek změnit nastavení.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.