Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Microsoft - Lumia 950 (Windows Phone 10.0)

PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím, např. v případě krádeže telefonu. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Nastavení SIM“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Všechna nastavení.
 • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
 • Stiskněte Mobilní síť + SIM.
 • Stiskněte Nastavení SIM.

2. Aktivujte nebo deaktivujte použití PIN kódu:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Aktivujte použití PIN kódu:
 • Stiskněte Použít PIN kód SIM karty.
 • Zadejte požadovaný PIN kód a stiskněte OK.
 • Stiskněte OK.
 • Deaktivujte použití PIN kódu:
 • Stiskněte Odebrat PIN kód SIM karty.
 • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.
 • Stiskněte OK.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.