Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

Microsoft - Lumia 950 (Windows Phone 10.0)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Mobilní hotspot“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Všechna nastavení.
 • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
 • Stiskněte Mobilní hotspot.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte ikonu Upravit.
 • Stiskněte pole pod „Název sítě“ a zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte pole pod „Síťové heslo (minimálně 8 znaků)“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stisknutím indikátoru funkci aktivujete.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadali v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybrali v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.