Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Microsoft - Lumia 950 (Windows Phone 10.0)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Mobilní síť + SIM“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Všechna nastavení.
  • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť + SIM.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím indikátoru pod „Datové připojení“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.