Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

Microsoft - Lumia 640 (Windows Phone 8.1)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte Lidé.
 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

2. Zadejte jméno:

 • Stiskněte pole pod „Jméno“ a zadejte požadované jméno.

3. Zadejte telefonní číslo:

 • Stiskněte pole pod „Mobilní telefon“ a zadejte telefonní číslo.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte pole pod „Osobní e-mail“ a zadejte e-mailovou adresu.

5. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidat fotografii: pokračujte bodem 5a.
 • Přidat vyzváněcí tón: pokračujte bodem 5b.

5a - Přidat fotografii:

 • Stiskněte přidat fotku.
 • Existující fotografii použijete následovně:
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte ikonu Foto.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Foto.
 • Stiskněte přijmout.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.

5b - Přidat vyzváněcí tón:

 • Stiskněte vyzváněcí tón.
 • Stiskněte ikonu Play vedle požadovaných vyzváněcích tónů a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte požadovaný vyzváněcí tón.

6. Uložte kontakt:

 • Stiskněte ikonu Uložit.

7. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.