Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Microsoft - Lumia 640 (Windows Phone 8.1)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „nastavit“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
  • Stiskněte síť +.
  • Stiskněte nastavit.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Další hovor na lince“ čekání hovorů na lince aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.