Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Microsoft - Lumia 640 (Windows Phone 8.1)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „nastavení SIM“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
  • Stiskněte mobilní síť + SIM.
  • Stiskněte nastavení SIM.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

  • Stiskněte indikátor vedle „Ručně zadaný APN pro připojení k internetu“.

3. Zadejte název APN:

  • Stiskněte pole pod „APN“ a zadejte internet

4. Uložte datové spojení:

  • Stiskněte ikonu Uložit.

5. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.