Vodafone

Jak zvolit síť

Microsoft - Lumia 550 (Windows Phone 10.0)

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Vyhledat sítě“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Všechna nastavení.
 • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
 • Stiskněte Mobilní síť + SIM.
 • Stiskněte Nastavení SIM.
 • Stiskněte Vyhledat sítě.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Telefon po chvíli začne vyhledávat sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte seznam možností pod „Vybrat síť“.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Stiskněte OK.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Telefon po chvíli začne vyhledávat sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte seznam možností pod „Vybrat síť“.
 • Stiskněte automaticky.
 • Stiskněte OK.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.