Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Microsoft - Lumia 535 (Windows Phone 8.1)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „mobilní síť + SIM“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
  • Stiskněte mobilní síť + SIM.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte pole pod „Možnosti dat při roamingu“.
  • Stiskněte používat roaming nebo nepoužívat roaming.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.