Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

LG - X Screen (Android 6.0)

Pokud Váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna Vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Obnovení továrních dat“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Obecné.
  • Stiskněte Zálohování a restart.
  • Stiskněte Obnovení továrních dat.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte RESETOVAT TELEFON.
  • Stiskněte Smazat vše.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon nakonfigurujte a připravte k použití podle postupu, který se Vám zobrazí na displeji.