Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

LG - Optimus L9 II (Android 4.1.2)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. V menu najděte „Kontakty“:

 • Stiskněte Kontakty.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

3. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Telefon, bude kontakt vytvořen v telefonním adresáři.
Pokud vyberete SIM, bude kontakt vytvořen na SIM kartě
Pokud vyberete účet, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v telefonu.
 • Stiskněte seznam možností pod „Nový kontakt“.
 • Stiskněte Telefon.

4. Zadejte jméno:

 • Zadejte požadované jméno.

5. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
 • Stiskněte Telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte seznam možností vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ čísla.

6. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte e-mailovou adresu.
 • Stiskněte seznam možností vedle e-mailové adresy.
 • Vyberte požadovaný typ e-mailové adresy.

7. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 7a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 7b.

7a - Přidejte fotografii:

 • Stiskněte ikonu Fotografie kontaktu.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Pořídit snímek.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv a stiskněte ikonu Foto.
 • Stiskněte OK.
 • Existující fotografii přidáte následovně:
 • Stiskněte Vybrat z galerie.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte OK.

7b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte seznam možností pod „VYZVÁNĚNÍ“.
 • Vyberte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte OK.

8. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Uložit.

9. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.