Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

LG - Optimus L9 II (Android 4.1.2)

Telefon můžete nastavit pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte E-mail.

2. Vytvořte nový e-mailový účet:

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, postupujte následujícím způsobem:
Stiskněte tlačítko Menu.
Stiskněte Nastavení.
Stiskněte ikonu Přidat nový e-mailový účet.
Stiskněte Ostatní.
 • Stiskněte Ostatní.

3. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Zadejte svou e-mailovou adresu.

4. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 14.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

5. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP3.
 • Stiskněte Další.

6. Zadejte server příchozí pošty:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Zadejte název serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

7. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Vypnuto.

8. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Číslo portu“ a zadejte 110

9. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod „Uživatelské jméno“ a zadejte uživateské jméno svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

10. Zadejte odchozí server:

 • Zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Vypnuto.

12. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Číslo portu“ a zadejte 25

13. Deaktivujte ověřování SMTP:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte a podržte políčko vedle „Požadovat přihlášení“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte Další.

14. Zadejte název e-mailového účtu:

 • a zadejte požadovaný název e-mailového účtu.

15. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod „Vaše jméno“ a zadejte požadované jméno odesílatele.
 • Stiskněte Hotovo.

16. Založte si účet:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte název e-mailového účtu, který jste právě založil(a).

17. Zvolte nastavení pro kontrolu nových e-mailů:

 • Stiskněte Interval načtení.
 • Stiskněte Ručně nebo požadovaný časový interval.

18. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.