Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

LG - G4c (Android 5.0.2)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Sítě.
  • Stiskněte Více.
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím Roamingová data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím ANO.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.