Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k telefonu

LG - G4 (Android 5.1.1)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Bluetooth“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Sítě.
 • Stiskněte Bluetooth.

2. Aktivujte Bluetooth:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Bluetooth“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte zařízení Bluetooth k telefonu:

 • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Připojte zařízení Bluetooth k telefonu podle postupu na displeji.
 • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.