Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

LG - G2 (Android 4.2.2)

PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím, např. v případě krádeže telefonu. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Nastavení zámku karty SIM“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte záložku Obecné.
  • Stiskněte Zabezpečení.
  • Stiskněte Nastavení zámku karty SIM.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

  • Stisknutím Zamykat kartu SIM tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.