Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Huawei - Y6 (Android 5.1)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Telefon tak nepoužívá mobilní data.

1. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Wi-Fi.
  • Stiskněte a podržte Wi-Fi, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

2. Připojte se k síti Wi-Fi:

Zabezpečené sítě WI-FI s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání hesla. Pokud heslo neznáte, obraťte se na provozovatele sítě Wi-Fi.
  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Zadejte přístupové údaje podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Stiskněte Připojit.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.