Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Huawei - nova (Android 6.0)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.