Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Huawei - nova (Android 6.0)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stisknutím Datový roaming tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.