Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Huawei - K4305 / Mac OS X

Před prvním použitím USB modemu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Otevřte kryt:

  • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
  • Posuňte kryt nahoru a nadzvedněte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty a vložte ji do pouzdra.
  • Položte kryt na USB modem tak, aby byl částečně otevřen na dolní straně, a posuňte kryt dolů.