Vodafone

Jak spustit program USB modemu

Huawei - K3770 Ultra low stick / Windows

Program USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) se běžně spustí automaticky po připojení USB modemu. Pokud tomu tak není, můžete ho spustit ručně. Upozornění: Před spuštěním programu USB modemu musíte nainstalovat USB modem.

1. Připojte USB modem k počítači:

  • Připojte USB modem k USB portu počítače.

2. Spusťte program:

  • Ve Windows proveďte následující:
  • Klikněte na ikonu Windows.
  • Klikněte na All Programs (Všechny programy).
  • Klikněte na Vodafone.
  • Klikněte na Vodafone Mobile Broadband.
  • Spustí se program USB modemu.
  • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.