Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Huawei - K3770 Ultra low stick / Windows

USB modem lze nastavit tak, že se připojí k internetu automaticky hned po připojení k počítači.

1. Najděte"Stav:"

  • Klikněte na Rozšířené.
  • Klikněte na Stav.

2. Nastavte automatické připojení:

Pokud zvolíte Výzva, budete před připojením k internetu dotázáni.
Pokud zvolíte Automaticky, budete k internetu připojeni automaticky.
Pokud automatické připojení deaktivujete, budete se muset vždy před přístupem k internetu připojit ručně.
  • Aktivujte nebo deaktivujte automatické připojení:
  • Klikněte na Vypnuto nebo Zapnuto.
  • Pokud je automatické připojení již aktivováno:
  • Klikněte na Výzva nebo Automaticky.