Vodafone

Jak spustit program USB modemu

Huawei - K3770 Ultra low stick / Mac OS X

Program USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) se běžně spustí automaticky po připojení USB modemu. Pokud tomu tak není, můžete ho spustit ručně. Upozornění: Před spuštěním programu USB modemu musíte nainstalovat USB modem.

1. Připojte USB modem k počítači:

  • Připojte USB modem k USB portu počítače.

2. Spusťte program:

  • V Mac OS X proveďte následující:
  • Klikněte na plochu.
  • Klikněte na Otevřít.
  • Klikněte na Aplikace.
  • Dvojklikněte na Vodafone Mobile Broadband.
  • Spustí se program USB modemu.
  • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.