Vodafone

Jak ručně nastavit USB modem k připojení na internet

Huawei - K3770 Ultra low stick / Mac OS X

Běžně můžete navázat internetové připojení v programu USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) automaticky po jeho nainstalování na počítači. Pokud tomu tak není, můžete USB modem nastavit pro přístup na internet ručně.

1. Najděte"Připojení Mobile:"

 • Klikněte na Připojení.
 • Klikněte na Připojení Mobile.

2. Vytvořte nové nastavení:

 • Klikněte na +.
 • Zadejte požadovaný název nastavení.

3. Zvolte nastavení při roamingu:

Pokud zvolíte Pouze vlastní síť, můžete se k internetu připojit pouze v České Republice. V zahraničí nebudete moci internet používat.
Pokud zvolíte Pouze ostatní sítě, můžete se k internetu připojit pouze přes zahraniční síť.
Pokud zvolíte Všechny sítě, můžete se k internetu připojit všude, v zahraničí i v domácí síti. Připojení ze zahraničí vás ale může stát více.
 • Klikněte na Sítě.
 • Označte jedno z následujících nastavení:
 • Pouze vlastní síť
 • Pouze ostatní sítě
 • Všechny sítě

4. Zadejte APN:

 • Klikněte na APN.
 • Označte pole vedle APN (Název přístupového bodu) a zadejte internet

5. Dokončete:

 • Kliknutím na OK okno zavřete.