Vodafone

Jak nastavit automatické spuštění a ukončení programu

Huawei - K3770 Ultra low stick / Mac OS X

Můžete si zvolit, zda se program USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) spustí a ukončí automaticky, např. po spuštění počítače nebo připojení a odpojení USB modemu k počítači.

1. Najděte"Spustit a ukončit:"

 • Klikněte na Vodafone Mobile Broadband.
 • Klikněte na Předvolby.
 • Klikněte na Spustit a ukončit.

2. Zvolte nastavení automatického spuštění a ukončení:

 • Pro nastavení automatického spuštění po zapnutí počítače, pokračujte bodem 2a.
 • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat automatické spuštění po připojení USB modemu, pokračujte bodem 2b.
 • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat automatické ukončení po odpojení USB modemu, pokračujte bodem 2c.

2a - Zvolit nastavení automatického spuštění po zapnutí počítače:

 • Označte jedno z následujících nastavení pod Když se spustí systém Mac OS X:
 • Spustit tuto aplikaci
 • Spustit tuto aplikaci na pozadí
 • Nespouštět tuto aplikaci

2b - Aktivovat nebo deaktivovat automatické spuštění po připojení USB modemu:

 • Vyplňte políčko vedle Spustit tuto aplikaci, když dojde k připojení nebo zapnutí mobilního zařízení a aktivujte nebo deaktivujte automatické spuštění po připojení USB modemu.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

2c - Aktivovat nebo deaktivovat automatické ukončení po odpojení USB modemu:

 • Vyplňte políčko vedle Ukončit tuto aplikaci, když dojde k odpojení nebo vypnutí mobilního zařízení a aktivujte nebo deaktivujte automatické ukončení po odpojení USB modemu.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Kliknutím na OK okno zavřete.