Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

Huawei - Ascend P7 (Android 4.4.2)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Konfigurace hotspotu WiFi“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Vše.
 • Stiskněte Další....
 • Stiskněte Tethering a přenosný hotspot.
 • Stiskněte Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte Konfigurace hotspotu WiFi.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte pole pod „Identifikátor SSID sítě“ a zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte seznam možností pod „Zabezpečení“.
 • Pokud nechcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte Žádné.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte WPA2 PSK.
 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte Uložit.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte ikonu Zpět.
 • Stiskněte a podržte Přenosný hotspot WiFi, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadal(a) v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybral(a) v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.