Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Huawei - Ascend G510 (Android 4.1)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte ikonu Telefon.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte Další nastavení.
  • Stisknutím Další hovor na lince tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.