Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Huawei - Ascend G510 (Android 4.1)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stisknutím Přepn. dat tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

2. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.