Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

HTC - Wildfire S (Android 2.3)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Importovat/Exportovat “:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Lidé.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Importovat/Exportovat.

2. Kopírujte kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

Kontakty z paměti telefonu na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte Importovat z karty SIM.
  • Vyberte požadovaný adresář.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Vybrat vše.
  • Stiskněte Uložit (x).

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.