Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

HTC - One (M8) (Android 4.4.2)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte„Přenosný hotspot Wi-Fi“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další.
 • Stiskněte Sdílení mobilní sítě.
 • Stiskněte Přenosný hotspot Wi-Fi.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Pokročilé.
 • Stiskněte Zabezpečení.
 • Pokud nechcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte Nic.
 • Stiskněte ikonu Zpět.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte WPA2 (AES).
 • Stiskněte ikonu Zpět.
 • Stiskněte pole pod „Heslo (8-63 znaků ASCII)“ a zadejte požadované heslo.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Přenosný hotspot Wi-Fi“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte OK.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadal(a) v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybral(a) v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.