Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

HTC - One (Android 4.1.2)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Další nastavení“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Volat.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Chvíli počkejte, než se zobrazí aktuální nastavení vašich přesměrování.
  • Stisknutím Další hovor na lince tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.